Bệnh dạ dày

    Sơ can Bình vị tán – Niềm tự hào vươn xa ngoài phạm vi Việt

    Đối với đội ngũ y, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc, có thể điều trị khỏi bệnh dạ dày...